PROTEUS
Skole

Øvinger

Skole

Klikk her for informasjon om nødvendige program, nedlasting og utførelse av øvingene.

Har du et forslag til nye øvinger vi kan dele med andre? Gå til kontaktsiden og send oss noen ord. Bruker vi ideen din vil vi referere til deg om du vil.

Nedlasting av «Øvinger»

Boka «Proteus Øvinger» kan kjøpes på boksidene.
Øvingene revideres ofte, så sjekk revisjonsdato.
Revisjoner etter 2018-08-19 er markert med rød dato!
Tema Sider Rev. Innhold
Samlet 138 2018-08-19 All teksten samlet i én PDF (som i boka «Proteus Øvinger») og prosjektfilene i mapper.
Likestrøm-
kretser
10 2018-08-19 Brytere, motor, lampe, batteri, seriekrets, strøm, spenningsfall, voltmeter, amperemeter, parallellkopling, grenstrømmer, effekt.
Vekselstrøm-
kretser
8 2018-08-19 Definisjoner, enfase- og trefase-koplinger.
Logiske grunnkoplinger 20 2018-08-19 Logiske kretser: AND, OR, INVERTER, NAND, NOR, EXCLUSIVE OR, EXCLUSIVE NOR
Tellere 10 2018-08-19 Teori og praktiske koplinger.
Mux-demux 12 2018-08-19 Teori og praktiske koplinger.
Minnekretser 14 2018-08-19

Binærteller, Tristate Buffer, PULLUP, PULLDOWN, BUS, Display, DIP-switsch, Resistor Network, Displaydekoder, RAM, EPROM. Programmering.

Opamp 24 2018-08-19 Spenningsfølger, ikke-inverterende, inverterende, summerende. Fasevinkelmåling, forsterkning. Veide resistorer, R/2R nettverk, 4 bits DAC.
Spennings-
regulatorer
14 2018-08-19 Integrerte spenningsregulatorer. Positive faste. Negative faste. Praktisk bruk: Stabilisering, beskyttelse. Variable regulatorer: Stabilisering og beskyttelse. Strømbegrenser. Dropout voltage. Rippel rejection.
Dioder 6 2018-08-19 Likeretting, broer, kurveformer.
Transistor-
forsterker
2 2018-08-19 Feilsøking på transistorforsterker.
Effekt-
forsterker
10 2018-08-19 Enkel matespenning, Klasse B, Klasse AB, Dobbelt matespenning, VBE-multiplier
Laplace 3 2018-08-19 Enkle koplinger med addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon, pluss bibliotekoversikt.