PROTEUS
Skole

Øvinger

Oppgaver og øvinger til «Elektrofag og elsikkerhet».Info om nødvendige program, nedlasting og utførelse av øvingene.PROTEUS ØVINGER

I tabellen under ser du en rekke øvinger du fritt kan laste ned.
Øvingene er «ferdigkoplet» og lastes ned sammen med veiledning/tekst til øvingene (PDF-format).

Slik kan filstrukturen se ut etter utpakking

Veiledning/tekst til øvingene kan også kjøpes som ferdig innbundet bok fra siden BØKER.

Last ned PROTEUS ØVINGER

Tema Sider Innhold
Samlet 138 All teksten samlet i én PDF (som i boka «Proteus Øvinger») og prosjektfilene i mapper.
Likestrøm-
kretser
10 Brytere, motor, lampe, batteri, seriekrets, strøm, spenningsfall, voltmeter, amperemeter, parallellkopling, grenstrømmer, effekt.
Vekselstrøm-
kretser
8 Definisjoner, enfase- og trefase-koplinger.
Logiske grunnkoplinger 20 Logiske kretser: AND, OR, INVERTER, NAND, NOR, EXCLUSIVE OR, EXCLUSIVE NOR
Tellere 10 Teori og praktiske koplinger.
Mux-demux 12 Teori og praktiske koplinger.
Minnekretser 14

Binærteller, Tristate Buffer, PULLUP, PULLDOWN, BUS, Display, DIP-switsch, Resistor Network, Displaydekoder, RAM, EPROM. Programmering.

Opamp 24 Spenningsfølger, ikke-inverterende, inverterende, summerende. Fasevinkelmåling, forsterkning. Veide resistorer, R/2R nettverk, 4 bits DAC.
Spennings-
regulatorer
14 Integrerte spenningsregulatorer. Positive faste. Negative faste. Praktisk bruk: Stabilisering, beskyttelse. Variable regulatorer: Stabilisering og beskyttelse. Strømbegrenser. Dropout voltage. Rippel rejection.
Dioder 6 Likeretting, broer, kurveformer.
Transistor-
forsterker
2 Feilsøking på transistorforsterker.
Effekt-
forsterker
10 Enkel matespenning, Klasse B, Klasse AB, Dobbelt matespenning, VBE-multiplier
Laplace 3 Enkle koplinger med addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon, pluss bibliotekoversikt.